ERA logo

Enkätredovsing & Analys

ERA projektet påbörjades februari 2003 i syfte att ta fram en användarvänlig programvara för enkätredovisning i Microsoft® Office miljö. Projektet har fortskridit och ERA Enkätredovisning & Analys 2008 finns nu sedan en tid tillbaka. ERA 2011 är under utveckling.

Programserien består av två delar som tillsammans möjliggör storskalig enkätredovisning för hundratals enheter i organisationen. Användarvänliga analysverktyg erbjuder dessutom den lokala chefen möjlighet till noggrannare studier av sin egen organisation.

ERA riktar sig till medelstora, till stora, företag och kommuner som vill minska kostnaden för externa konsulter. Beroendet till dyra konsulter kan lätt minskas och företaget blir i större utsträckning ägare till det egna resultatet. Om det inte finns utrymme för administrativ personal att sköta redovisningsprocessen i den egna organisationen, erbjuder vi möjligheten att iordningställa färdigt material klart att lämnas ut till respektive enhet. Vi erbjuder även låsta datasamlingar som tillsammans med ERA Analys erbjuder samma analysmöjligheter som om materialet hade varit egenproducerat.

Nyheter

Sidan uppdaterades:
Friday May 21, 2010

2009-05-11
Ny version av ERA:
ERA Enkätredovisning & Analys 2008 v1.0.2.0
Läs om gjorda ändringar

2008-11-26
Ny version av ERA Analys:
ERA Analys 2008 v1.0.1.1
Läs om gjorda ändringar

2006-02-28: Dokumentation
Manual, ERA Analys 2008
Ladda ner