Fixade buggar, uppdateringar

2009-05-11 ERA Enkätredovisning & Analys 2008 v1.0.2.0

Fixade buggar:


2008-11-26 ERA Analys 2008 v1.0.1.1

Den begränsade utgåvan, ERA Analys, finns nu för 2008 v1.0.1.1


2008-10-28 ERA Enkätredovisning & Analys 2008 v1.0.1.1

Fixade buggar:


2008-09-03 ERA Enkätredovisning & Analys 2008 v1.0.1.0

En helt ny version av ERA. Mer information om den nya versionen kommer.


2006-11-20 ERA Enkätredovisning & Analys 2005 v1.0.4

Detta är en underhållsutgåva av v1.0, se nedan.

Nedladdning och installationsanvisningar


2006-10-02 ERA Enkätredovisning & Analys 2005 v1.0.2

Detta är en underhållsutgåva av v1.0, se nedan.
Det är nu möjligt att ha specialtecken i enhetsnamnet i organisationsträdet.
\ / ? : * [ ]
Loggboken kommer fortfarande varna för dessa tecken, men det går att skapa presentationer trots dessa tecken i namnet.

Problem med att halvklara ERA-filer kan låsa sig och inte kan öppnas i ERA Administration är nu avhjälpt.


2006-06-29 ERA Enkätredovisning & Analys 2005 v1.0.1

Detta är en mindre uppdatering av v1.0, se nedan. Ändringen är gjord i presentationsmodulen: Alla bakgrundsvariabler med underenheter, 2005, ERA.
Modulen klarar nu av att generera excel presentationsmall även då bakgrundsvariablerna innehåller tecknen:
\ / ? : * [ ]


2006-02-28 ERA Enkätredovisning & Analys 2005 v1.0

ERA släpps nu i sin första officiella version, ERA Enkätredovisning & Analys 2005 v1.0. En rad nya funktioner har mognat sedan senaste BETA-versionen. Nedan följer de viktigaste förrändringarna.

Kända buggar

20061120 Export av filer med öppna frågor fungerar inte

ERA-filer som innehåller öppna frågor kan ej exporteras korrekt. De exporterade filerna blir korrupta och kan inte importeras.
Vi jobbar med att avhjälpa felet och kommer släppa en ny version av ERA så snart det är åtgärdat.


2004-04-19 Uppdatering av moduler gör att fel uppstår

I samband med att uppdateringar av presentations- och analysmoduler görs inträder ett fel med meddelandet:
"Ett fel inträffade. Programmet kommer att avslutas. Om Problemet kvarstår efter omstart, kontakta systemadministratören."
Genom att stänga Excel och sedan starta om ERA programmet så ska problemet vara avhjälpt. Det räcker inte med att stänga bara ERA utan hela Excel måste stängas för att programmet ska återställas.


2004-04-19 Fält låser sig efter kopiering av data

Det händer att fält låser sig, när man arbetar i ERA Administration, efter det att man kopierat in data från andra Excel blad. Detta kan avhjälpas med att alltid välja Klistra in special och endast klistra in värden. Problemet är delvis åtgärdat genom att återvända till huvudmenyn. Det är dock bättre att ta för vana att följa ovan nämnda rekommendation.


2004-01-30 Diagram skapade i PowerPoint i ERA Analys syns inte

Ifall diagram, nyskapade i PowerPoint, i ERA Analys, inte syns så beror det på att mallen för Analysdiagram är i ett otillåtet tillstånd. Gå in i ERA Administration och välj redigera Analysdiagram. Där, kontrollera att sidans övre del tillsammans med diagramen är synliga så INTE sidan är nedskrollad till de sista raderna, radnummer c:a 65000.

Nyheter

Sidan uppdaterades:
Friday May 21, 2010

Fixade buggar, uppdateringar

2009-05-11
Ny version: ERA 2008 v1.0.2.0
Ladda ner senaste versionen av ERA

2008-11-26
Ny version: ERA Analys 2008 v1.0.1.1
Ladda ner senaste versionen av ERA Analys

Kända buggar

2004-04-19
Uppdatering av moduler gör att fel uppstår

2004-01-30
Diagram skapade i PowerPoint i ERA Analys syns inte