Support

För att få hälp med ERA enkätsystem eller rapportera buggar, vänligen kontakta vår support via email eller telefon.

Anställda vid Eskilstuna kommun ska i första hand söka kontakt med Cristina Böhlin på Barn- och utbildningsförvaltningen för assistans.

Anställda vid Gotlands kommun ska i första hand kontakta Camilla Regen på Arbetsgivarteam, Ledningskontoret.

För att få mer information om ERA enkätsystem och alla dess fördelar, eller beställa tid för demonstration, kontakta vår säljare.

Vänligen rikta förslag på ändringar och felanmälan för hemsidan till vår webmaster.

Kontakter

Support email:
support@devconsoft.se

Support telefon:
0702-23 21 53

Säljare:
Per Böhlin

Webmaster:
webmaster@devconsoft.se

Eskilstuna kommun:
Cristina Böhlin

Gotlands kommun:
Camilla Regen